Spirit of the Empire

Berättelsen tar sin början i år 391.
Två Ronins och en vandrande krigarmunk tar anställning hos Kitsuki Fuchida en Magistrat för Drakklanen.

Spirit of the Empire

paulza